Thomas Alva Edison

24/04/2014 16:38

„Jsem vegetarián a zásadně odmítám alkohol z důvodů, abych mohl co nejvíce využít svůj mozek; Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud ubližujeme živým bytostem, jsme stále divoši.” Thomas Alva Edison